top of page
Plumber Fastställande Sink

Fastighetsskötel

Fastigheter behöver både omvårdnad och skötsel för att stå sig över tid. Detta gäller inte bara planerat underhåll utan även akuta fel. 
När en hyresgäst eller ägare behöver hjälp med något brådskande är det en trygghet för er fastighetsägare att veta att det finns kompetent personal tillhands.
Vi har ett bra nätverk av certifierade underleverantörer såsom el, VVS, måleri, ventilation med flera och alla entreprenörer vi använder är certifierade.

 • ​Tillsyn av undercentraler

 • Skötsel av tvättstugor och portar

 • Serviceanmälan avseende utomhus- och inomhusmiljöer

 • Renhållning av källare, trapphus och sophus

Tjänster: Om
Pretty Garden

Trädgårdsskötsel

En vacker trädgård uppskattas av många, både boende och besökande. Vi utför det mest själva men har också goda kontakter med arborister trädgårdsmästare vid specialuppdrag.

 • Markskötsel och utomhusmiljöer

 • Gräs- och häckklippning, kantskärning, rabattrensning

 • Trädbeskärning, röjning, bortforsling av sly och lövupptagning

 • Mindre utomhusreparationer

 • Målning av fasader och tillbyggnader

 • Vi har personal utbildad inom trädgård

Tjänster: Om
skotta snö

Halkbekämpning

Det är fastighetsägarens ansvar inte bara att halkbekämpa och skotta på sin egen tomt utan även gångbana, gångväg eller trottoaren som angränsar till marken. Upp till 10 meter utanför tomtgränsen kan du som fastighetsägare vara ansvarig att hålla fritt från snö och halkbekämpa trottoarer och trappor. Finns det ingen trottoar eller gångbana ansvarar man istället för 1,2 meter utanför tomtgränsen.

 • Snöröjning

 • Avspärrning

 • Plogning

 • Sandning

 • Takskottning

Tjänster: Om
bottom of page